תקנון אתר PARADISO

הגדרות:

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1.   ישראל – דניאלה ורז דיגיטל מרקטינג בע"מ בע”מ, ח.פ 516265337 (להלן גם: “החברה”)
 2. האתר – www.paradiso.co.il
 3. המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה
 4. זמן אספקת הסחורה:
 •  אספקה באמצעות דואר רשום: עד 10 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי דואר ישראל.
 •  אספקה באמצעות דואר שליחים: עד 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.
 1. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו ציין המזמין.
 2. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שנרשמה ע”י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנה.
 3. המועד המבוקש לאספקת הסחורה – המועד בו בחר המזמין כנוח עבורו לקבל את הסחורה.
 4. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי שהזין המזמין בטופס ההזמנה.
 5. מועד אישור ההזמנה – היום בו אישרה paradiso  ישראל את ביצוע ההזמנה לאחר שזו אושרה על ידי חברת האשראי

ימי עסקים – אינם כוללים ימי שישי, ימי שבת ערבי חג וחול המועד.


אזהרות והוראות בטיחות:

אחריות על תכשיטים:

קולקציית אורבן – 12 חודשי אחריות, שאר התכשיטים והאביזרים שבאתר 3 חודשי אחריות
אין אחריות על תכשיט שנפל ונשבר, לתיקון וקבלת מוצר פגום ניתן לפנות לנייד שירות לקוחות 0526201262
 

הוראות כלליות:

 

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי ישראל והינו בבעלות חברת דניאלה ורז דיגיטל מרקטינג בע"מ ומנוהל על ידה.
 2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של בדוא”ל [email protected]
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שנעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, והם הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין PARADISO ישראל לבינך, המזמין והגולש.
 4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בזאת כי עם ביצוע הפעולה קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראות ותנאים של תקנון זה וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או PARADISO ישראל ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. PARADISO ישראל שומרת לעצמה הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ על פי הדין.
 7. רישומי פעולות המחשב של PARADISO ישראל בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 8. תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר כי PARADISO ישראל תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג ללקוחותיה תמונות מדויקות ככל שניתן.
 9. יובהר ויודגש כי Plouf ישראל לא מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 10. PARADISO ישראל עושה כל שביכולתה להבטיח שהמידע באתר הינו המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ו PARADISO ישראל לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת ו/או קשורה לאלו.
 11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי) ועד מועד אישור ההזמנה. יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני מועד אישור ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.
 13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 14. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

 

הרשמה לאתר PARADISO ישראל וביצוע הזמנות באתר

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
 2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, PARADISO ישראל לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו PARADISO ישראל בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע”י המזמין, תבצע  PARADISO בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה ואישור ההזמנה על ידי PARADISO ישראל.
 5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי PARADISO ישראל יהוו ראייה סופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. ככל ולא תאושר העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל המזמי PARADISO ן הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. אישור פעולת הרכישה ו/או אישור ההזמנה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני PARADISO ישראל במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא PARADISO ישראל מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם ל  PARADISO ישראל  ו/או תבטל PARADISO ישראל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית PARADISO ישראל להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את הצעת PARADISO ישראל, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי, PARADISO ישראל תבטל את העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם ל PARADISO ישראל על ידי המזמין.
 8. כל מזמין יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמין יישמר במאגר PARADISO ישראל כיעד המבוקש של המזמין.
 9. יודגש כי כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים

המצטברים המפורטים להלן:

 • המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
 • המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 1. יובהר כי PARADISO ישראל תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:
 • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.
 • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
 • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
 • אם ישנו חוב כספים ל PARADISO ישראל או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
 • אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  11. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין   עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.12. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 1. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמינה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי   אינה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי PARADISO ישראל, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
 2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
 • במקרה של ביטול עסקה, יתבצע קיזוז של 5% מהסכום הכולל של העסקה + קיזוז דמי משלוח מלאים, למעט מקרים חריגים של מוצר פגום / חוסר מלאי וכד.

הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי Plouf ישראל תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון – תוך 14 יום מקבלתו.

 1. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
 2. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

יש לשים לב- מוצרים אשר נקנו במבצע לא יינתן עבורם החזר כספי אלא החלפה לפריט אחר, או קבלת קרדיט ללא תוקף באתר.

.

אספקה ומשלוחים

אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.

 1. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. PARADISO ישראל מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות ליעד המבוקש תוך יומיים ממועד אישור ההזמנה על ידה. Plouf ישראל תשתדל להוציא ההזמנות באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימים עסקים.
 2. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל. נכון ליום כתיבת התקנון ההתחייבות שלהם הנה ל-10 ימי עסקים לכל היותר. עם זאת, יובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהא כל טענה למזמינה כלפי PARADISO ישראל בעניין.
 3. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תשלח אליך באמצעות דואר רשום.
 4. PARADISO ישראל אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה.
 5. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית- אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת PARADISO ישראל לספקה.
 6. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
 7. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה ובתנאי ש PARADISO ישראל אישרה את ההזמנה.

 

אחריות 

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז PARADISO ישראל שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית ו/או שלא לאשרה.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את PARADISO ישראל ו/או את הנהלת האתר.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 4. בכל מקרה לא תישא PARADISO ישראל באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. Plouf ישראל אינה אחראית לשימוש שתעשה המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים שבאתר.
 6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 052-6201262 ללא תשלום , והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

שמירה על הסודיות

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 2. PARADISO ישראל משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת טרנזילה, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
 3. חברת טרנזילה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1.
 4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה”אבטחה” המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל”ערבול” שנועדה לבלבל את האויב. היא מתבצעת על ידי שני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות אשר נועדו לשם כך. המיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.
 5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
 7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע”י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו